دوشنبه، ۱۸ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰

سالن یک

مبانی و کاربرد هوش مصنوعی در زنجیره‌ی تامین داروسازی

در این سخنرانی نقش استفاده از هوش مصنوعی در زنجیره‌ی تامین داروسازی بحث و بررسی می‌شود

دکتر الهام جمشیدیدکتر الهام جمشیدی
مبانی و کاربرد هوش مصنوعی در زنجیره‌ی تامین داروسازی