آرشیو رویداد

نهمین نمایشگاه ایران فارمامهر ۱۴۰۳
نهمین نمایشگاه ایران فارما

نهمین نمایشگاه ایران فارما

نهمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته توسط سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.

هشتمین نمایشگاه ایران فارمامهر ۱۴۰۲
هشتمین نمایشگاه ایران فارما

هشتمین نمایشگاه ایران فارما

هشتمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته توسط سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.

هفتمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابستهمهر ۱۴۰۱
هفتمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته

هفتمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته

هفتمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته به همت سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.