حامیان رویداد

پلاتینیوم
ویتان فارمدویتان فارمد
هلدینگ دارویی بنیاد بهره‌وری و موقوفات آستان قدس رضویهلدینگ دارویی بنیاد بهره‌وری و موقوفات آستان قدس رضوی
مایان گستر شیمی دیمایان گستر شیمی دی
موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازیموسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی
شفاگستران مهر رضاشفاگستران مهر رضا
میخک فارمدمیخک فارمد
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروزصنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
داروسازی دکتر عبیدیداروسازی دکتر عبیدی
تریتا داروی آرتاتریتا داروی آرتا
گروه اکتوورگروه اکتوور
تحقیقاتی و تولیدی سیناژنتحقیقاتی و تولیدی سیناژن
مصون دارومصون دارو
داروسازی تهران شیمیداروسازی تهران شیمی
گروه دارویی برکتگروه دارویی برکت
نوونوردیسک پارسنوونوردیسک پارس
سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی عام)سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی عام)
سرمایه‌گذاری دارویی گلرنگسرمایه‌گذاری دارویی گلرنگ
سرمایه‌گذاری دارویی تأمینسرمایه‌گذاری دارویی تأمین
طلایی
داروافشان شایگانداروافشان شایگان
صنایع شیمیایی و دارویی تبریزصنایع شیمیایی و دارویی تبریز
داروسازی گل داروداروسازی گل دارو
پردیس عصاره ترشیزپردیس عصاره ترشیز
فناوران دارویی رشد پارسیانفناوران دارویی رشد پارسیان
فومن وشفومن وش
لابراتوارهای سینا دارولابراتوارهای سینا دارو
دیده بنیاندیده بنیان
خوش شیمی تجارتخوش شیمی تجارت
زاگرس دارو پارسیانزاگرس دارو پارسیان
آشناتک تجهیزات اتاق تمیزآشناتک تجهیزات اتاق تمیز
نیک آسا فارمدنیک آسا فارمد
پرسیس ژن پارپرسیس ژن پار
علمی
داروسازی الحاویداروسازی الحاوی
تامین سرمایه سلامتتامین سرمایه سلامت