حداکثر 15 امتیاز بازآموزیدوشنبه، ۱۸ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۰ - ۱۸:۰۰

سالن همایش اصلی

تازه‌های دارویی در علوم پزشکی (۱)

این برنامه با شناسه ۱۸۶۵۲۰ در سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور قابل ثبت نام است

دکتر رامین ابریشمی
دبیر پنل: دکتر رامین ابریشمی
دکتر فرهاد نجم الدین
عضو پنل: دکتر فرهاد نجم الدین
تازه‌های دارویی در علوم پزشکی (1)