دوشنبه، ۱۸ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰

سالن دو

چالش‌های زنجیره تامین ایمن و اثربخش دارو در ایران

در این پنل با محوریت زنجیره تامین دارو، چالش‌های زنجیره تامین ایمن و اثربخش دارو در ایران (از قانون‌گذاری تا رعایت حقوق بیمار) بررسی می‌‌شود.

دکتر عباس کبریائی‌زاده
دبیر پنل: دکتر عباس کبریائی‌زاده
دکتر غلامحسین روح‌الامینی
عضو پنل: دکتر غلامحسین روح‌الامینی
دکتر محمد پیکان‌پور
عضو پنل: دکتر محمد پیکان‌پور
دکتر امیر هاشمی مشکینی
عضو پنل: دکتر امیر هاشمی مشکینی
دکتر علی اکبر حق دوست
عضو پنل: دکتر علی اکبر حق دوست
دکتر سیدعلی فاطمی
عضو پنل: دکتر سیدعلی فاطمی
چالش‌های زنجیره تامین ایمن و اثربخش دارو در ایران