اخبار ایران فارما
نوسازی صنایع دارویی را پیگیری می‌کنیم
۸ آذر ۱۴۰۱فرخ ده بزرگی
نوسازی صنایع دارویی را پیگیری می‌کنیم

وزارت صمت طرح بازسازی و نوسازی صنایع دارویی را تدوین کرده است و قرار است این طرح با کاهش تعرفه‌های وارداتی در گمرک و ارایه تسهیلات بانکی از امسال اجرا شود. دکتر شه پرست مدیر کل اداره صنایع غذا و دارو وزارت صمت در این خصوص در هفتمین نمایشگاه ایران فارما گفت: راهبرد وزارت صمت در این است که از اصلی‌ترین اولویت خود در این حوزه یعنی رفع موانع صادرات و بازارسازی غافل نشویم. دکتر شه پرست افزود: صنعت دارو به همگرایی نیاز دارد و تمامی ارکان آن از حاکمیت و سیاست‌گذاری تا فعالان این صنعت اعم از حوزه‌های مختلف تولید و تامین مهیا است، این صنعت باید جایگاه واقعی خود را پیدا کند زیرا هم اکنون متناسب با ظرفیتش نیست و نیاز به همگرایی مضاعف و فزاینده است تا بتوان جایگاه صنعت را ارتقا بخشید